top of page

PRIVACY VERKLARING

Voor een goede begeleiding van het traject is het noodzakelijk dat ik als coach, verslagen maak en daarmee een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. In het verslag staan aantekeningen over klachten, analyse van de situatie, doelen van de begeleiding, de inhoud van de gesprekken, te nemen acties en de gehaalde resultaten.
Je kunt ten alle tijde deze verslagen inkijken.

Ik draag zorg voor het waarborgen van de privacy van deze gegevens, dit betekent o.a.;

  • dat ik zorgvuldig omgaan met alle gegevens van persoonlijke, gezondheid of werkgerelateerde aard;

  • dat ik ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens.

  • Als coach heb ik als enige toegang tot de gegevens in je verslag.

  • Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).


De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • wanneer het belangrijk is om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij doorverwijzing, dit gebeurt alleen als je daar expliciet toestemming voor geeft en gebeurt dus altijd in overleg;

  • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;

  • een klein deel van de gegevens (naam en adres) uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Meer bekijken
bottom of page