top of page
massage

WAT IS REBALANCING?

In onze maatschappij ligt de nadruk erg op het denken en het doen. We raken daardoor wel eens vervreemd van ons eigen gevoel en ons lichaam. Met de lichaamsgerichte benadering van Rebalancing® kan je tot meer zelfinzicht komen. 

Rebalancing® helpt om van een staat van denken naar bewust voelen te gaan en van voelen naar Zijn. Door bewust aanwezig te zijn in het lichaam – en het denken slechts als dienend instrument te gebruiken – wordt iedere ervaring in het lichaam een opening naar de innerlijke wereld, naar zelfinzicht en vrijheid.

 

Lichaam en geest
In Rebalancing ® wordt niet alleen de fysieke spanning in het lichaam aangeraakt, maar ook de geestelijke spanning die daarmee samengaat.
Alle opgedane ervaringen die we – veelal onbewust – ontkennen of waaraan we hechten, verstarren in de vorm van gespannen spieren en weefsels. Dit patroon van identificaties met de ervaringen weeft zich in en door ons lichaam, en vormt de fysieke expressie van onze persoonlijkheid of ego.
Op het fysieke vlak komt dit tot uitdrukking in spanningen en een onnatuurlijke houding. Op het geestelijk vlak uit zich dit vaak in een eenzijdig mentale benadering, omdat er dingen zijn die we niet willen of kunnen voelen. Onze lichamelijke en geestelijke houding is daarmee niet vrij, maar beperkt door het verleden.

bottom of page